Fo°tprints oppdragsgivere

er pådrivere i 

det grønne skiftet.

Vår jobb er å sørge for at de blir 

lagt merke til og lykkes

FOKUSOMRÅDER

 

Fo°tprint er spesialisert innen sektorer der de største klimakuttene skal tas og samarbeider med aktører som fokuserer på å bidra til raskere omstilling. Den grønne økonomien byr på store muligheter for de som går foran, og betydelige utfordringer for de som frykter endring. Vår jobb er å bidra til å identifisere de beste endringsprosjektene, gi tilgang til riktige nettverk, endre rammevilkår og gi våre kunder den synlighet og posisjon de fortjener.

Vi tror på en kommersiell tilnærming til endring. Fordi lønnsomhet er sentralt i all omstilling.

 

KUNDER

Samarbeidspartnere

Fo°tprint samarbeider med landets ledende organisasjoner og fagmiljøer innen klima og miljø. Vi kobler organisasjoner, selskaper, offentlige aktører, ideer og produkter sammen for å skape verdier og raskere grønn omstilling. Vi er spesialrådgivere som jobber godt sammen med våre kunders eksisterende reklame-, design- og kommunikasjonsbyråer. 

 

TJENESTER

Fo°tprint arbeider med endringsprosjekter som gir en tydelig posisjon. Vi driver påvirkning innen politikk, marked og media, som er nødvendig for grønt skifte. Våre rådgivere besitter betydelig klimafaglig kompetanse. 

​​Politikk​​

 • Strategi for politisk endring og nye rammebetingelser

 • Myndighetskontakt

 • Nettverksbygging

 • Innspill til høringsprosesser 

 • Formuleringer/innspill til politiske dokumenter som regjeringserklæringer, statsbudsjett, etc

​​Media​​

 • Topplederposisjonering

 • Mediestrategier / Sosisale medier

 • Operativt mediearbeid

 • Medietrening

​​Marked​​

 • Posisjoneringsstrategi

 • Plug-in-markedsføring

 • Valg av riktige klima- og miljøprosjekter

 • Nettverk og partnere

 • Samarbeid med reklame- og kommunikasjonsbyåer for å maksimere effekten av kampanjer

 

VÅR TENKNING

De beste løsningene må vinne. Fo°tprint bidrar til raskere omstilling. Derfor kopler vi organisasjoner, selskaper, ideer og produkter sammen med viktige samfunnsutfordringer. Det er vår samfunnsrolle, vår agenda. Derfor går vi tungt inn i politiske prosesser. Derfor samarbeider vi tett med ulike politiske fraksjoner, NGO-er , tekniske fagmiljøer og forskningsinstitusjoner. Vi står skulder ved skulder med våre kunder. Vi deler vår kunnskap, vi deler vårt nettverk og vi deler vår legitimitet. Fordi vi er åpne om både kunder og vår egen agenda jobber Fo°tprint tett både med media, de ledende NGOene og politikere. 

Vi leverer plug-in strategier raskt og effektivt, slik at brorparten av ressursene kan brukes på aktivisering fremfor strategidokumenter.

Det er grundig dokumentert at selskaper med en tydelig samfunnsrolle tiltrekker seg de beste ansatte, mer langsiktige investorer, de utvikler sterkere kulturer, de oppnår mer med myndighetene, og de foretrekkes av kundene. Også markedsføringsmidlene får større effekt når de koples på relevante problemstillinger som berører og engasjerer målgruppen.

BEDRIFT

KUNDE

SAMFUNN

VÅRT ARBEID TAR UTGANGSPUNKT I FORRETNINGSSTRATEGIEN. VI TROR PÅ LØNNSOMHET OG STYRER ETTER TRE BUNNLINJER:

 

1. Strategien skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften

 

2. Strategien skal gi merverdi for kunden

 

3. Strategien skal bidra til økt bærekraft eller annen    

    positiv endring for samfunnet
 

 

TEAM

Beate Nossum
Christopher Mortensen
Silje Schei Tveitdal
STRATEGI OG MEDIEHÅNDTERING

Telefon: + 47 918 26 161
Mail: bno@footprint.no

MARKEDSFØRING OG SAMFUNNSPOSISJONERING

Telefon: + 47 994 85 270
Mail: cmo@footprint.no

MYNDIGHETSKONTAKT OG KLIMARÅDGIVNING

Telefon: + 47 416 79 296
Mail: sst@footprint.no

Jon Olav Alstad
TRANSPORTANSVARLIG,
POLITIKK OG FORBRUKER

Telefon: + 47 911 20 006
Mail: joa@footprint.no

rune_kuttet.png
Rune Kibsgaard Sjøhelle
SELSKAPSKOMMUNIKASJON, MERKEVARE OG FINANS

Telefon + 47 40 200 210
Mail: rks@footprint.no

Tobias Thorleifsson
KLIMA OG KUNNSKAPSFORMIDLING

Telefon: + 47 454 57 668
Mail: ttt@footprint.no

Tord Dale
POLITIKK OG
MARITIM SEKTOR

Telefon: + 47 404 51 414
Mail: tda@footprint.no

bastian_kuttet.jpeg
Bastian Engelsen Klunde
KLIMAKOMMUNIKASJON OG BÆREKRAFTANALYSER

Telefon + 47 900 95 694
Mail: bek@footprint.no

Vi er et team av dedikerte og meritterte rådgivere fra politikk, media, kommunikasjon og markedsføring. Vi er et uavhengig, samarbeidende rådgivermiljø med brennende engasjement for den rådende utviklingen innen klima, miljø og den grønne økonomien. 

KONTAKT

 

BEATE NOSSUM

+ 47 918 26 161

BNO@FOOTPRINT.NO

 

CHRISTOPHER MORTENSEN

+47 994 85 270

CMO@FOOTPRINT.NO

 

SILJE SCHEI TVEITDAL

+47 416 79 296

SST@FOOTPRINT.NO

CONTACT@FOOTPRINT.NO

ADRESSE: STORTINGSGATA 2, 4.ETG., 0158, OSLO

ORG.NUMMER: 914915716

Vi vil bidra til å redusere utslipp fra bygg som står for 1/3 av klimautslippene og 40 % av verdens energibruk. Sektoren kan bli en viktig del av klimaløsningen samtidig som de som går foran vinner morgendagens kunder: - Energi og miljø - Planprosesser og byutvikling - Fremtidens bygg - Offentlige støtteordninger