Beate Nossum, Byråleder og spesialrådgiver, strategi og media 

 

Beate Nossum er opprinnelig journalist, politisk redaktør og tidligere partner i First House. Hun har 12 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen og har arbeidet med store offentlige kampanjer, politiske prosesser, posisjonering og merkevarebygging.

 

Beate Nossum har samarbeidet tett med ledende selskaper, organisasjoner og toppledere i krevende perioder med omstilling. Påvirkning og holdningsendring er hennes spesialfelt.  Hun er en strategisk rådgiver med betydelig operativ erfaring. Sist som innleid  kommunikasjonssjef for Gunhild Stordalens ”EAT” (2014 og 2015) der hun i tillegg til mediehåndtering i Norge og Sverige bidro til posisjonering av initiativet og kunnskapsbygging om sammenhengene mellom klima og helse.

 

Hun har bred erfaring fra kampanjer der PR, betalt kommunikasjon , alliansebygging og taktisk målgruppehåndtering inngår i strategien.

 

Hun er født i 1969, vokste opp i Trondheim og har tre barn.

 

Christopher Mortensen, spesialrådgiver marked og merkevareposisjonering

 

Christopher har 15 års erfaring som rådgiver innen merkevarebygging og forbrukerkommunikasjon og har mottatt en rekke norske og internasjonale priser og utmerkelser for sine kampanjer. Christopher kom fra stillingen som partner i Geelmuyden Kiese.

 

Han har erfaring fra arbeid med en lang rekke ledende merkevarer som Storebrand, Procter & Gamble, IKEA, H&M, Nissan, Toyota, Skiforeningen og Choice. I tillegg har han betydelig erfaring fra arbeid med matvareindustrien og kunder som blant andre KIWI, Tesco, Asda, Sjømatrådet, Findus og Kraft Foods.

 

Christopher har en Bachelor i kommunikasjon fra Leeds Metropolitan University (UK) og videreutdanning innen Market Research. Han har tidligere drevet eget PR-byrå i England, vært redaktør i Forward Magazine, jobbet som markedsfører for Leeds Business Start-Up og som Marked Research konsulent i anerkjente Nunwood Consulting.

 

Han er født i 1979, oppvokst på Ullern i Oslo. Han er gift, bosatt på Hvalstad i Asker og har tre barn.

 

Silje Schei Tveitdal, spesialrådgiver miljø- og klimapolitikk 

 

Silje Schei Tveitdal kommer opprinnelig fra energibransjen. Hun er tidligere styreleder i Zero og Cicero, og har 8 års politisk erfaring fra Regjering og Storting som rådgiver og seinere partisekretær i SV og del av Stoltenberg 2-regjeringen.

 

Tveitdal er utdannet samfunnsøkonom med master i miljøøkonomi fra London School of Economics and Political Science (LSE). Energi, transport  og klima er Tveitdals spesialfelt. Hun har bred erfaring fra arbeidet med private og offentlige aktører knyttet til grønn omstilling. Hun jobbet 6 år med påvirkningsarbeid i energibransjen og har erfaring fra arbeid med flere miljøorganisasjoner. Schei Tveitdal startet karrieren som leder av Natur&Ungdom og var blant initiativtakerne til miljøorganisasjonen Zero.

 

Tveitdal har ledet oppbygging av kampanjer og politiske strategier. Hun en erfaren rådgiver med verdifull erfaring ”fra felten” når det kommer til både strategisk mediehåndtering og myndighetskontakt.

 

Hun er født i 1974, vokste opp i Froland. Er gift og har to barn.

 

Tord Dale

 

Tord kommer fra jobben som daglig leder i klyngeorganisasjonen Maritimt Forum. Han har de siste fire årene jobbet med eksportrettet industri og næringsliv som går gjennom en kraftig omstilling - fra å være tungt engasjert i olje til å finne nye markedsområder. Han har jobbet med politisk posisjonering, rammevilkår, finanseringsmekanismer, forskningspolitikk, analyse og strategier. Tord var politisk rådgiver og statssekretær for Arbeiderpartiet i regjeringen Stoltenberg, blant annet i fiskeri- og kystdepartementet.

 

Tord er utdannet sykepleier og har en Master of management fra BI, med spesialisering i strategisk forretningsutvikling og innovasjon, og grønn vekst og konkurransekraft. Han har tidligere jobbet som konsulent for store bedrifter som Kongsberggruppen og DNV GL, og organisasjoner som Norsk Industri, Fellesforbundet og Norges Rederiforbund.

 

Hans spesialfelt er å spotte trender i samfunnsutviklingen og vurdere muligheter og konsekvenser for næringsliv og organisasjoner.

 

Tord er født i 1978, han er vestlending fra Sogndal, men bor i dag på Tøyen i Oslo.

 

Jon Olav Alstad, spesialrådgiver transport, politikk og forbruker 

Jon Olav Alstad har vært Stortingsrepresentant i 8 år og vararepresentant i 4 år. Han har vært leder av Nord-Trøndelag AP og sittet i Aps landsstyre i flere år. Han har også 12 års erfaring som kommunestyrerepresentant i Stjørdal og kjenner politikk og forvaltning gjennomgående. Jon Olav har utdannelse innen økonomi, markedsføring og forretningsutvikling fra BI og HINT. Jon Olav har også drevet økologisk landbruk i 13 år.

 

Fram til 2016 ledet han NAFs seksjon for Politikk og Forbruker og har grundig kjennskap til transportområdet både fra politikk og forbrukersiden. Her ledet han også flere nasjonale kampanjer med vekt på politisk påvirkning og forbrukeratferd. Jon Olav har gjennom hele karrieren lagt vekt på grønn omstilling og bærekraftige løsninger, bl.a. gjennom større utredninger for å endre utslippene fra transportsektoren.

 

Han er født i 1968, opprinnelig trønder men nå bosatt i Oslo. Har samboer og ett barn.

 

Tobias Thorleifsson, Finans og klimarådgivning

Tobias har tidligere drevet egen rådgivningsvirksomhet og har 10 års erfaring med klima og bærekraftposisjonering i privat og offentlig sektor. Virksomheten har vært kombinert med ledelse og gjennomføring av en rekke internasjonale polarekspedisjoner. 

 

Han har erfaring fra arbeid med klimakommunikasjon for Utenriksdepartementet, Klima og Miljødepartementet og Miljødirektoratet. Thorleifsson har produsert prisbelønte TV serier fra sine ekspedisjoner og er en ettertraktet foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Tobias har Bachelor og Master i politisk historie fra Simon Fraser University (Canada) og IB fra United College of the Atlantic (UK). Gjennom sine ekspedisjoner har han jobbet med klima og bærekraftsposisjonering for blant annet Bergans, Devold, Virgin Gruppen og en rekke internasjonale matvareprodusenter.

 

Han er født i 1979, oppvokst i Bergen og i Oslo. Han er gift, bosatt på Slemdal i Oslo og har to barn.

 
rune_kuttet.png

Rune Kibsgaard Sjøhelle, Selskapskommunikasjon, merkevare og finans

Rune har over tjue års erfaring med kommunikasjonsarbeid i næringslivet. I Nordea-konsernet var han kommunikasjonsdirektør for Nordea i Norge og hadde ulike ansvarsområder i konsernet, blant annet som leder for ekstern kommunikasjon, sosiale medier og Nordeas merkevare. I Lindorff-konsernet jobbet han som kommunikasjonsdirektør med ansvar for markedsføring, kommunikasjon og merkevare, nasjonalt og internasjonalt. Før han kom til Fo°tprint, var han senior kommunikasjonsrådgiver i NHO i kommunikasjonsstaben til Kristin Skogen Lund, og han har byråerfaring fra Geelmuyden.Kiese og Argument. 

Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi fra NTNU, og har erfaring innen et bredt spekter av kommunikasjonsfaget med særlig vekt på kommunikasjons og påvirkningsarbeid i store organisasjoner. Han har ledet store merkevare- og posisjoneringsprosjekt i både Nordea- og Lindorff-konsernene og har jobbet mye med intern kommunikasjon. 


I Nordea var Rune særlig involvert i arbeid med ansvarlige investeringer, i en tid da temaet ble mer og mer aktuelt i finansnæringen. Han har erfaring med krisekommunikasjon, finansiell kommunikasjon og topplederkommunikasjon, i tillegg til å ha ledet og holdt flere konferanser, samlinger og foredrag, nasjonalt og internasjonalt.


Han er født i 1969, oppvokst i Trondheim, er gift, har tre barn og bor på Risløkka i Oslo.
 

 
bastian_kuttet.jpeg

Bastian Engelsen Klunde, Klimakommunikasjon og bærekraftanalyser

Bastian har over syv års erfaring med å gjøre klima- og bærekraft til konkurransekraft for bedrifter i det grønne skiftet. Han kommer fra jobben som analytiker i rådgivingsselskapet SIGLA, der han har vært med på å utarbeide og implementere bærekraftstrategier i ledende norske og nordiske bedrifter og organisasjoner. 

 

Han har en master i historie fra Universitetet i Oslo. Gjennom studiene har han spesialisert seg innen økonomisk historie, med tyngde på økonomisk politikk og bedriftshistorie, og har skrevet masteroppgave om norsk pengepolitikk. 

 

Bastian har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver, webredaktør og prosjektleder i ZERO med hovedansvar innen fornybar energi, bygg og finans. Bastian har en kommersiell og analytisk tilnærming til grønn omstilling og hvordan kommunikasjon kan brukes til å bygge konkurransefortrinn.

 

Han er født i 1984, bor på Nesodden med kone og ett barn.